Usługi

– Usługi mrożenia owoców i warzyw.

– Usługi sortowania kalibracji i pakowania.

– Usługi składowania i magazynowania w chłodni wysokiego składowania.