Usługi magazynowania w nowoczesnej chłodni składowej – Blue Ice

Oferujemy usługi składowania i magazynowania owocowo warzywnych produktów mrożonych.

    • Dysponujemy nowoczesnymi magazynami chłodniczymi wysokiego składania wyposażonymi w regały jezdne.
    • Przechowywanym produktom zapewniamy stałą ciągle monitorowaną temperaturę i optymalną wilgotność. Co zapobiega powstawaniu ususzki.
    • Dzięki pełnej identyfikacji składowanych towarów przyjęcie i wydanie towaru może nastąpić w każdej chwili
    • Stosujemy sandardy BRC