Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Blue Ice Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Blue Ice Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83 NIP: 954-270-38-89 REGON: 0000361483 Zakład Produkcyjny 32-820 Szczurowa, Rząchowa 3 NIP: 954 270 38 89 REGON:241652428 KRS: 0000361483 jest Administratorem Państwa danych osobowych tel: +48 146740150 e-mail: dyrekcja@blueice.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych, realizacji umów, innych wymaganych prawem procedur związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną lub tradycyjną, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację rezerwacji/umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 10.  
  Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.